fbpx
Käännöskielet
Valikko

Liettuan kielen käännös

Ulkomaankaupalle avoimet kasvavat markkinat tekevät Liettuasta houkuttelevan paikan liiketoiminnalle, ja ainutlaatuinen kieli tarkoittaa, että liettuankieliset käännöspalvelut ovat menestyksen kannalta elintärkeitä.

Liettuan kielen käännös

Miksi kannattaa kääntää liettuaksi?

Liettua voi olla erinomainen ulkomaankaupan kumppani mille tahansa yritykselle, joka toimii Baltian ja Skandinavian alueella sekä sen ulkopuolella. Hyvin hoidetun infrastruktuurin ansiosta, mukaan lukien Baltian parhaat tiet, tavaroiden kuljetus maitse, meriteitse ja ilmateitse käy helposti, kun niin sanotut vapaakauppa-alueet tarjoavat yrityksille erilaisia verohelpotuksia ja tukipalveluja. Vaikka hinnat ovat alhaisemmat Liettuassa kuin esimerkiksi Virossa, markkinat ovat suuremmat ja avoimet innovaatioille. Näin ollen myyntitietojen, tuotekuvastojen ja verkkosivustojen käännättäminen liettuaksi voi osoittautua erittäin kannattavaksi.

Kenelle liettuankielisistä käännöksistä on hyötyä?

Liettuankieliset käännöspalvelut voivat myös olla hyödyllisiä liettualaisille yrityksille, jotka pyrkivät laajentamaan ulkomaisille markkinoille. Transly käännöstoimisto tarjoaa laadukkaita liettuankielisiä käännöspalveluita, kuten verkkosivujen käännöksiä sekä teknisiä, lääketieteellisiä ja muita käännöksiä, ja auttaa mielellään sinua muiden kääntämiseen liittyvien palveluiden kanssa.

Kuinka vahva vaikutus liettuan kielellä on?

Sekä liettua että latvia (toisin kuin viro, joka on itämerensuomalainen kieli huolimatta siitä, että Viro on yksi Baltian maista) kuuluvat balttilaisten kielten sukuun. Vaikka liettua on todellakin samankaltaista kuin latvia, se on ollut konservatiivisempi, mikä tarkoittaa, että liettua on muuttunut ajan myötä latviaa vähemmän. Itse asiassa, liettuaa pidetään kaikkein vanhahtavimpana elävänä indoeurooppalaisena kielenä.

Liettualla on noin 3 miljoonaa puhujaa, ja lähes kaikki liettualaiset puhuvat kieltä edes jonkin verran. Liettuaa puhuvat myös etniset vähemmistöt Valko-Venäjällä, Latviassa, Puolassa, Kaliningradin alueella ja muualla maailmassa. Liettuan väestöstä lähes 90 %:n äidinkieli on liettua. Liettualaisten lisäksi maassa asuu myös runsaasti puolalaisia (5,6 %), venäläisiä (4,8 %), valkovenäläisiä (1,3 %) ja ukrainalaisia (0,7 %) sekä muutamia muiden etnisten vähemmistöjen jäseniä. Kaikkien Liettuassa asuvien etnisten vähemmistöjen jäsenet osaavat puhua liettuaa. Kun otetaan huomioon Liettuan markkinoiden koko, sen maantieteellinen sijainti ja nopea taloudellinen kehitys, Liettuassa on hyvin lupaavat vientimarkkinat.

Mitkä ovat mielenkiintoisia liettuankielisiä ilmaisuja?

Liettuan kieli on ikivanha. Tästä huolimatta osa liettuan kielen mielenkiintoisista ilmaisuista on melko moderneja. Liettualaiset esimerkiksi viittaavat valehteluun ”pastan ripustamisena jonkun korviin” (kabinti makaronus). Ihmisten, jotka unohtavat sulkea oven perässään, sanotaan olevan ”syntyneen johdinautossa” (troleibuse gimęs). Toisten läksyttämiseen viitataan selityksellä jalkojen kasvamispaikasta” (iš kur kojos dygsta). Epäonnistumiseen tai hedelmättömään toimintaan viitataan ”sienten viipalointina” (grybą pjauna). ”Riitelyn” sijaan liettualaiset ”selventävät suhteita” (aiškintis santykius). Jos Liettuassa pitää jotakuta typeryksenä, voi sanoa, että ”hänen kasvojaan ei äly ole vahingoittanut” (intelekto nesužalotu veidu).

Mitä mielenkiintoisia faktoja liettuan kieleen liittyy?

Liettua kuuluu indoeurooppalaiseen kielikuntaan ja se on niin konservatiivinen, että sillä itse asiassa on yhteisiä sanoja ja ominaisuuksia sanskritin kanssa vielä tänä päivänäkin. Esimerkiksi sekä sanskritin ‘agnis’ että liettuan ‘ugnis’ tarkoittavat ‘tulta’, ‘sūnus’ tarkoittaa ‘poikaa’ molemmilla kielillä, ja sanskritin ‘viras’ ja liettuan ‘vyras’ tarkoittavat ‘miestä’.

Toinen liettuan usein huomattava piirre on, että monesti on mahdollista saada selville onko nainen naimisissa vai naimaton hänen sukunimensä päätteen perusteella. Esimerkiksi naimattomien liettualaisten naisten sukunimet päättyvät ‘-aitė’, ‘-iūtė’ tai ‘-ytė’, kun taas naimisissa olevien naisten, jotka ovat ottaneet miehensä sukunimen, yleensä päättyvät ‘-ienė’, vaikka onkin todettava, että tämä perinne on hiljalleen hiipumassa.

Lisäksi sukupuolineutraaleja etunimiä ei liettuan kielessä ole johtuen siitä, että kaikissa nimissä on joko maskuliininen pääte (‘-as’, ‘-is’ tai ‘-us’) tai feminiininen pääte (‘-a’ tai ‘-ė’).

Millainen liettuan kielen historia on?

Sana ’Liettua’ mainittiin ensimmäisen kerran saksilaisissa arkistoissa vuonna 1009. Liettuan suuriruhtinaskunta perustettiin 1200-luvun puolivälissä, ja se pysyi itsenäisenä valtiona aina 1500-luvulle saakka. 1400-luvulla Liettua oli Euroopan suurin valtio ulottuen Valko-Venäjälle, suurimpaan osaan nykyajan Liettuasta ja Ukrainasta sekä osiin Puolaa, Moldovaa ja Venäjää. Liettuan suuriruhtinaskunta romahti vasta 1700-luvun lopulla. Ensimmäisen maailmansodan aikana saksalaiset, puolalaiset ja venäläiset runtelivat Liettuaa ankarasti. Toisen maailmansodan jälkeen Liettua liitettiin Neuvostoliittoon. 11. maaliskuuta 1990 itäblokin romahtamisen myötä Liettuan korkein oikeus julisti maan itsenäiseksi – kyseessä oli ensimmäinen Baltian maista, joka sai itsenäisyytensä takaisin. Tästä historiallisesta taustasta johtuen liettualaiset tuntevat hyvin vahvaa kansallista ylpeyttä. He puhuvat mieluummin englantia kuin venäjää, eivätkä suhtaudu kansakuntaansa kohdistuviin vitseihin kevyesti.

Miksi Liettuan vientimarkkinat ovat lupaavat?

Liettuaa pidetään tehokkaana ja miellyttävänä ympäristönä liiketoiminnalle. Tämä johtuu siitä, että Liettuan talous kasvaa, lainsäädäntöympäristö on vakaa, ja poliittiset riskit ovat alhaiset. Liettuan lainsäädännön mukaan ulkomaiset sijoittajat voivat tulla Liettuan markkinoille perustamalla paikallisen haarakonttorin tai rajavastuuyhtiön (UAB). Rajavastuuyhtiön perustamiseen Liettuassa vaaditaan vähintään 2 500 euron alkupääoma, kun taas osakkeenomistajien suurin sallittu määrä on 250. Yrityksen perustaminen Liettuaan kestää kahdesta neljään viikkoa. Liettuassa yrityksen tulovero on 15 %, ALV on 21 % ja yritysten sosiaaliturvamaksut ovat noin 31 %. Lisätietoja Liettuan liiketoimintaympäristöstä löytyy täältä.

 

Mitä on otettava huomioon Liettuan markkinoille saavuttaessa?

Liettuan yrityskulttuuri on samanlainen kuin Länsi-Euroopassa. Liettualaiset ovat kommunikoivat yleensä avoimesti, vaikka ensitapaamisella he saattavat vaikuttaa melko varautuneilta. Varmistaaksesi, että liiketapaamisenne liettualaisten kanssa on onnistunut, on parasta noudattaa näitä ohjeita:

  • Vältä venäjän puhumista. Liettualaiset ovat vahvasti nationalistisia ja pitävät itseään enemmän Länsi-Euroopan maana, joten keskustelua kannattaa käydä ennemmin englanniksi kuin venäjäksi.
  • Koripallo on hyvä aihe. Liettuan koripallomaajoukkue on yksi maailman parhaista ja liettualaiset ovat hyvin perillä koripallosta, joten tämä on aina varma veto.
  • Liettua on katolinen maa. Liettualaiset ovat kohteliaita, varautuneita ja kunnioittavia ja odottavat toisen osapuolen toimivan samalla tavalla. He ovat ylpeitä maastaan ja kansakunnastaan, eivätkä yleensä siedä Liettuan talouteen tai yhteiskuntajärjestykseen kohdistuvaa kritiikkiä.
  • Liettualainen johtamiskulttuuri on lähempänä autoritaarista kuin liberaalia. Johtajat haluavat neuvotella ja tehdä sopimuksia samantasoisten tai ylempien johtajien kanssa.
  • Poskisuukon antaminen, selkään taputtaminen tai koskettaminen ylipäätään on sopimatonta sekä samaa että eri sukupuolta olevien liikekumppanien välillä.
  • Liettualaiset odottavat usein kasvotusten pidettäviä kokouksia ja sopimukset on aina tehtävä kirjallisesti, sillä suullisia sopimuksia ei pidetä sitovina.

Mitä on otettava huomioon liettuankielistä käännöstä tilattaessa?

Tarjoamme käännöksiä suomesta liettuaan ja liettuasta suomeen. Samaan tapaan kuin latviankielisissä käännöksissä, myös liettuan ja suomen välisissä käännöksissä kestää yleensä hieman enemmän aikaa kuin muiden kieliparien kanssa, sillä liettuan kielen kääntäjiä ei yksinkertaisesti ole kovinkaan monia, ja parhaat ovat jatkuvasti kiireisiä. Liettua-suomi-liettua-käännösten hinta on myös samankaltainen kuin latvia-suomi-latvia-käännösten. Tarjoamme teknisten, lääketieteellisten ja lakitekstien, käyttöoppaiden, teknisten asiakirjojen, markkinointitekstien ja myyntimateriaalien sekä myös verkkosivujen, ohjelmien, sovellusten ja monen muun tyyppisen tekstin liettuankielisiä käännöksiä.

Tarjoamme myös liettuankielisten tekstien oikolukua, jonka suorittaa kokenut editoija, joka puhuu liettuaa äidinkielenään. Pyynnöstä tarjoamme myös käännöksiin liittyviä lisäpalveluita, kuten käännöksen sommittelua, design-palveluita, painatusta, asettamista verkkosivuille ja paljon muuta.

 

Käännökset liettuasta suomeen ja suomesta liettuaan

Tarjoamme pääasiassa käännöksiä liettuasta suomeksi ja suomesta liettuaksi, liettuasta viroksi ja virosta liettuaksi sekä liettuasta englanniksi ja englannista liettuaksi. Ota kuitenkin rohkeasti yhteyttä myös muiden kieliparien kohdalla – teemme aina parhaamme löytääksemme ratkaisun käännöstarpeisiisi.

PYYDÄ TARJOUS.
SAAT VASTAUKSEN JO KAHDEN TUNNIN SISÄLLÄ!!

TRANSLY KÄÄNNÖSTOIMISTON BLOGI

Translyn blogia kirjoittavat omat kääntäjämme, sanaseppomme ja editoijamme. Me rakastamme sitä, mitä teemme.

MITÄ ASIAKKAAMME SANOVAT TRANSLYSTA

Hyvät käännökset voivat viedä yrityksesi uudelle tasolle. Me tiedämme miten.

Olimme järjestämässä valtavaa tapahtumaa, Tallinn Truck Show’ta, ja tilasimme Translylta lehdistötiedotteen kirjoittamisen, editoinnin ja jakelupalvelun sekä muutamia käännöksiä. Olimme todella tyytyväisiä Transly-käännöstoimiston ammattimaiseen asenteeseen, nopeuteen sekä saavutettuihin tuloksiin. Translyn erinomaisen työn ansiosta lehdistötiedotteemme julkaistiin käytännössä katsoen kaikissa viron- ja venäjänkielisissä mediaportaaleissa. 100-prosenttinen suositus!

Forest Steel

Tarvitsimme käännöstoimistoa verkkokauppamme kääntämiseen suomeksi ja pallottelimme monen toimijan välillä. Lopulta päädyimme Transly-käännöstoimistoon ja olemme olleet todella tyytyväisiä päätöksemme. Verkkokaupan käännösprojekti oli melko suuri, ja aina silloin tällöin löysimme lisää pätkiä, jotka olimme unohtaneet lähettää käännettäväksi. Siitä huolimatta ja Translyn tiimin joustavuuden takia tehtävä saatiin aina valmiiksi nopeasti, ja koko käännösprosessi sujui huomattavasti joutuisammin kuin olimme osanneet odottaa...

Punktid.ee

Lähetimme Transly-käännöstoimistolle käännöstarjouksen, sillä tarvitsimme laadukkaita ja kieliopillisesti tarkkoja käännöksiä kansainväliseen Erasmus-projektiimme. Pidimme välittömästi saamastamme nopeasta vastauksesta, ja tarjottu hinta tuntui sopivammalta kuin muut saamamme tarjoukset. Käännös tehtiin asianmukaisesti, ja kaikki toiveemme ja kommenttimme otettiin huomioon. Lisäksi tekstin alkuperäinen asettelu oli säilytetty, ja meiltä ei veloitettu...

Käännöstoimiston asiakaspalaute: Tallinna Tehnikaülikool
ttu.ee

OTA YHTEYTTÄ, HALUAISIMME KUULLA SINUSTA

Älä unohda lisätä sähköpostiosoitettasi ja tiedostojasi, ja muista lähettää viestisi. Me odotamme.