Käännöskielet
Valikko

Editointi

Editointi ja oikoluku ovat teksti- ja käännöstoimistollemme tärkeitä palveluita. Kielioppi- ja kirjoitusvirheiden korjaamiseen paras vaihtoehto on oikoluku. Jos kuitenkin toiveena on myös tyylin parantelu, lauserakenteen selkeyttäminen tai asioiden ilmaiseminen eri tavalla, suosittelemme tilaamaan editointipalvelun. Erittäin kokeneet editoijamme hallitsevat kielen erinomaisesti ja tekevät aina parhaansa räätälöidäkseen tekstin odotuksianne vastaavaksi.

editointi

Mitä on kielen editointi?

Editointi pitää sisällään tekstin muokkaamista sujuvaksi sekä tekstin selkeyttämistä. Editoinnin jälkeen tekstin tyyli on yhdenmukainen ja noudattaa kielen sääntöjä. Kielenhuoltaja parantelee sanajärjestystä ja tarvittaessa sanavalintoja (jos esimerkiksi sanojen merkitys on epätarkka). Editoidut tekstit eivät sisällä kirjoitus- tai kielioppivirheitä, niiden termistö on tarkastettu ja käytetty erikoissanasto on varmasti oikea.

Kielellisten epäjohdonmukaisuuksien poistamisen lisäksi kielenhuoltajan tehtäviin kuuluu myös faktojen tarkistaminen sekä tarvittaessa tekstin lyhentäminen tai selitysten lisääminen. Se sisältää myös tekstin muotoilua (riviväli, tekstin reunukset, fontti). Käännettyjen tekstien kohdalla editointiin sisältyy myös käännöksen ja lähdetekstin vastaavuuden tarkistaminen. Kielenhuoltaja varmistaa, että lähdetekstin merkitys välittyy käännöksessä oikein ja yksiselitteisesti.

Mitä on oikoluku?

Oikoluku on tekstin kirjoitus- ja kielioppivirheiden korjaamista. Oikoluku pitää pääasiassa sisällään välimerkkien, kirjoitusvirheiden ja kieliopin tarkastusta. Oikolukuun ei kuulu tyylillisiä tai sanavalintojen korjauksia. Täten oikoluku on editointia kevyempää. Näin ollen se on myös edullisempaa ja sen suorittaminen on nopeampaa.

Kaikki viralliset tekstit onoikoluettava, sillä tahattomat kirjoitus-, kielioppi- tai tyylivirheet heikentävät tekstin uskottavuutta huomattavasti. Jos teksti on sinulle aidosti tärkeä, kannattaa aina tilata oikoluku.

Mitä copyediting (sisällön editointi) on?

Sisällön editointi eli copyeditointi on tekstin uudistamista. Sisällön editointi on paras valinta silloin, kun teksti kaipaa mittavia muutoksia. Tämä pitää sisällään esimerkiksi tekstin rakenteen täydellisen muutoksen tai tekstin muokkaamisen ymmärrettävämmäksi. Joskus on tarpeen myös muuttaa tekstin tyyliä täysin – myös tällöin copyeditointi on tarpeen.

Copyeditointi on kattavampaa ja vie enemmän aikaa kuin kielen editointi. Toisin kuin kielenhuoltajan suorittamassa kielen editoinnissa, sisällön editoinnin suorittaa yleensä copywriter. Kun suunnitellaan copyeditointia, tärkeintä on varmistaa, että kirjoittaja ymmärtää mitä odotuksia tekstiä kohtaan on, sillä vain tällöin tekstin uudelleenmuotoilu onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla.

Mitä on asiantuntijan suorittama editointi?

Teknisille käännöksille on saatavana lisäpalveluna asiantuntijan suorittama editointi. Erikseen tilattu asiantuntijan suorittaman editointi on paikallaan silloin, jos käännetty teksti käsittelee erikoisalaa ja kääntäjä tai kirjoittaja ei ole tämän alan asiantuntija. Asiantuntijan suorittaman editoinnin hoitavat erityisosaajat, joilla on kattava tietämys omasta alastaan ja jotka hallitsevat kielen sekä sen oikeinkirjoituksen virheettömästi.

Mitä on SEO-editointi?

Verkkosivustojen käännöksiin tarjolla on lisäpalveluna SEO-editointia. Erikseen tilattava SEO-editointi on tarpeen silloin, jos sivuston käännöksestä tai koostamisesta on vastannut henkilö, jolla ei ole kokemusta hakukoneoptimoinnista (sivuston saamisesta hakutulosten kärkeen) ja sen vaatimuksista. SEO-editoinnin suorittaa web optimiser, joka hallitsee hakukoneoptimoinnin menetelmät sekä kykenee kirjoittamaan sujuvasti ja oikeakielisesti.

Milloin tekstille kannattaa tilata kielenhuoltopalveluita?

Jos tekstillä on useita lukijoita, on aina hyvä ajatus pyytää toista silmäparia käymään teksti läpi, sillä editointi auttaa parantamaan tekstiä. Oli kyseessä sitten kirje, asiakirja, artikkeli, käyttöopas tai mainosteksti, useimmiten löytyy parantamisen varaa.

Tekstin editoimista kannattaa käyttää myös silloin, jos kyseessä on tiettyä alaa yksityiskohtaisemmin käsittelevä teksti, jonka on koonnut joku, jolla ei ole kattavaa osaamista aiheesta. Tällöin kannattaa tilata asiantuntijan suorittama editointi. Editointi saattaa olla tarpeen myös silloin, kun tekstejä julkaistaan verkossa – tällöin sinun kannattaa tilata SEO-editointi. Lopuksi, jos tekstissä on kirjoitusvirheitä, sinun kannattaa tilata oikoluku.

Mikä kielenhuoltopalvelu sinun kannattaisi valita?

Soveltuvan editointipalvelun valinnan pitäisi pohjautua tekstin käyttötarkoitukseen. Se, riittääkö pelkkä oikoluku, vai tarvitaanko kattavampaa editointia, riippuu tekstin lähtökohtaisesta oikeellisuudesta oikeinkirjoituksen, kieliopin ja tyylin suhteen ja siitä, kuinka tyytyväinen olet tekstiin sen nykyisessä tilassa. Tekstiä editoitaessa on aina pidettävä mielessä tekstin lopullinen lukija. Jos kyseessä on käyttöopas, jota lukija tarkastelee yksityiskohtaisesti, on tärkeää käyttää oikeita ja tarkkoja termejä, jotka eivät jätä tulkinnanvaraa.

Jos haluat, että tavallisesta tekstistä tehdään myyntiteksti, on käytettävä sisällön editointia. Tällöin editoija voi myös tehdä ehdotuksia tekstin myyvyydestä. Kun kyseessä on sisällön muokkaaminen, on editoijan tehtävä varmistaa, että toimintakehotteesi kuulostaa luontevalta ja että toistoja on sopiva määrä – ei liikaa, eikä liian vähän. Jos tarvitaan vain oikeinkirjoituksen tarkistusta, on paras vaihtoehto oikoluvun tilaaminen.

Mitä kieliä editoimme?

Tarjoamme kielenhuoltoa, oikolukua, sisällön editointia, copy editing -palveluita, asiantuntijoiden suorittamaa editointia ja SEO-editointia englanniksi, venäjäksi, suomeksi ja viroksi. Jos tarvitset editointipalveluita jollakin muulla kielellä, lähetä meille editoitava teksti sähköpostilla ja otamme sinuun pikaisesti yhteyttä ja kerromme, pystymmekö tarjoamaan tekstillesi editointipalveluja ja millaisella aikataululla ja hinnoittelulla voimme niitä tarjota.

Vieraan kielen editoijat tekevät editointitöitä aina omalla äidinkielellään. Kun käytetään kohdekieltä äidinkielenään puhuvaa editoijaa, voidaan varmistaa että lopullinen teksti on virheetön ja luonnollinen ja että tekstissä otetaan huomioon kaikki kyseisen kielen vivahteet.

Millaisella aikataululla editointi tehdään?

Ammattitaitoinen kielenhuoltaja kykenee editoimaan keskimäärin 15 000 sanaa, eli 25 sivua päivässä. Toimituksen nopeus riippuu siitä, miten laajasti ja perusteellisesti asiakirjaa on editoitava. Sisällön editoinnissa, asiantuntijan suorittamassa editoinnissa ja SEO-editoinnissa menee yleensä enemmän aikaa kuin oikoluvussa, sillä työtehtävä on laajempi. Editointiajan lisäksi aikaa kuluu toimituksen tarkastukseen sekä kommunikointiin asiakkaan kanssa.

Jos tarvitset editointia tekstille, joka on vain viisi sivua pitkä, on silti otettava huomioon, että työ ei välttämättä valmistu yhdessä työpäivässä. Projektipäällikkö tarvitsee aikaa perehtyäkseen tekstiin, tehdäkseen tarjouksen ja löytääkseen sopivimman editoijan. Editoija puolestaan tarvitsee aikaa tutustuakseen tekstin aihealueeseen. Yleisesti ottaen voimme suorittaa kiireisiä editointitöitä jotka ovat pituudeltaan alle 10 sivua yhdessä työpäivässä, mutta aikataulu on aina ilmoitettava tilausta tehtäessä.

Miten editointityön hinta arvioidaan?

Editoinnin hinta riippuu tekstin kielestä ja määrästä (sanamäärästä), tekstin aiheesta, tekstilähteen muodosta (paperi, Word-asiakirja, jne.), toivotusta toimitusajasta sekä editoidun tekstin käyttötarkoituksesta. Hinta riippuu myös siitä, tarvitaanko oikolukua, kielenhuoltoa, sisällön editointia, asiantuntijan suorittamaa editointia vai SEO-editointia. Tarjoamme kanta-asiakkaille myös houkuttelevan alennusjärjestelmän.

Opiskelijoille tarjoamme lisäalennuksen opinnäytetyön editoinnista. Saadaksesi tarjouksen tarvitsemastasi editointityöstä, lähetä meille tarjouspyyntö editoitavan tekstin kera. On tärkeää, että näemme editointia tarvitsevan tekstin tehdessämme tarjousta, sillä vain sen avulla voimme arvioida, kuinka paljon muokkausta teksti vaatii.

PYYDÄ TARJOUS.
SAAT VASTAUKSEN JO KAHDEN TUNNIN SISÄLLÄ!!

OTA YHTEYTTÄ, HALUAISIMME KUULLA SINUSTA


Älä unohda lisätä sähköpostiosoitettasi ja tiedostojasi, ja muista lähettää viestisi. Me odotamme.