Transly-käännöstoimiston tietosuojakäytäntö

https://transly.eu-sivuston tietosuojakäytäntö

Sivusto kerää käyttäjistä joitakin henkilötietoja.

Omistaja ja rekisterinpitäjä

Transly-käännöstoimisto / Veerenni 24C 10135, Tallinna Viro

Omistajan sähköposti: [email protected]

Kerättävien tietojen tyypit

Tietojen käsittelytapa ja -paikka

Käsittelytavat

Omistajalla käyttää asianmukaisia turvatoimia tietojen luvattoman käytön, paljastamisen, muokkaamisen tai luvattoman hävittämisen estämiseksi.

Tietojenkäsittely suoritetaan tietokoneiden ja/tai IT-työkalujen avulla täysin ilmoitettuun tarkoitukseen liittyvien toimintatapojen ja käytäntöjen mukaisesti. Omistajan lisäksi joissakin tapauksissa tiedot voivat olla tämän sovelluksen toimintaan osallistuvien vastuuhenkilöiden (hallinto, myynti, markkinointi, lakiosasto, järjestelmänhallinta) tai omistajan tietojenkäsittelijöiksi nimeämien ulkopuolisten tahojen (kuten kolmannen osapuolen teknisten palveluiden tarjoajat, postioperaattorit, hosting-palvelujen tarjoajat, IT-yhtiöt, viestintätoimistot) käytettävissä tarvittaessa. Ajan tasalla olevan luettelon näistä osapuolista voi pyytää omistajalta milloin tahansa.

Käsittelyn lainmukaiset perusteet

Omistaja voi käsitellä käyttäjiin liittyviä henkilötietoja, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

Huomautus: Joidenkin lakien mukaan omistaja voi käsitellä henkilötietoja, kunnes käyttäjä vastustaa tällaista käsittelyä (“opt-out”) ilman, että omistajalla on oltava suostumus tai jokin muu seuraavista lainsäädännöllisistä perusteista. Tätä ei kuitenkaan sovelleta, kun henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan eurooppalaista tietosuojalakia.

Joka tapauksessa omistaja auttaa mielellään selventämään käsittelyä koskevia lakisääteisiä perusteita ja erityisesti sitä, onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen vai sopimusperusteinen vaatimus tai edellytys, joka on tarpeen sopimuksen tekoa varten.

Paikka

Tietoja käsitellään omistajan toimipaikoissa ja kaikissa muissa paikoissa, joissa käsittelyssä mukana olevat osapuolet sijaitsevat.

Käyttäjän sijainnin mukaan tiedonsiirtoihin saattaa sisältyä käyttäjän tietojen siirtämistä muuhun kuin käyttäjän omaan maahan.

Käyttäjällä on myös oikeus saada tietoa Euroopan unionin ulkopuolelle tapahtuvan tietojensiirron tai mille tahansa kansainväliselle organisaatiolle tapahtuvan tietojensiirron lakisääteisistä perusteista, jos kyseinen organisaatio toimii julkisen kansainvälisen lainsäädännön alaisuudessa tai vähintään kahdessa eri maassa, kuten esimerkiksi YK, sekä omistajan toimenpiteistä näiden tietojen suojaamiseksi.

Mikäli tiedonsiirtoja tapahtuu, käyttäjä voi saada lisätietoja siitä tämän asiakirjan oleellisista kohdista tai ottamalla yhteyttä omistajaan Yhteystiedot-kohdassa annettujen tietojen avulla.

Säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen sitä tarkoitusta varten, jota varten tiedot on kerätty.

Näin ollen

Omistajan lainmukaisia etuja koskevia tarkempia tietoja saa tämän asiakirjan oleellisista kohdista tai ottamalla yhteyttä omistajaan.

Omistajalla voi olla oikeus säilyttää henkilötietoja pidempään, mikäli käyttäjä on antanut luvan tällaiseen käsittelyyn, kunhan kyseistä lupaa ei ole peruttu. Lisäksi omistajalla voi olla velvollisuus säilyttää henkilötietoja pidempään, mikäli se on tarpeen lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai viranomaisen määräyksestä.

Kun säilytysaika päättyy, henkilötiedot poistetaan. Näin ollen oikeutta saada tiedoksi, oikeutta pyytää tietojen poistoa, oikeutta pyytää tietojen korjaamista sekä oikeutta tietojen siirrettävyyteen ei voi käyttää säilytysajan päättymisen jälkeen.

Käsittelytarkoitukset

Käyttäjää koskevia tietoja kerätään, jotta omistaja voi tarjota palveluitaan, sekä seuraavia tarkoituksia varten: analytiikka, tunnisteiden hallinta, suojautuminen roskapostilta ja yhteydenotto käyttäjään.

Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä

Henkilötietoja kerätään seuraaviin tarkoituksiin ja seuraavia palveluita hyödyntäen:

Käyttäjien oikeudet

Käyttäjät voivat käyttää tiettyjä oikeuksia omistajan käsittelemiin tietoihin liittyen.

Tarkemmin ottaen käyttäjillä on seuraavat oikeudet:

Lisätietoja oikeudesta vastustaa tietojen käsittelyä

Kun henkilötietoja käsitellään yleisen hyvän vuoksi, omistajan omaavan julkisen vallan harjoittamisen yhteydessä tai omistajan lainmukaisia etuja varten, käyttäjä voi vastustaa tätä käsittelyä esittelemällä omaan tilanteeseensa liittyvät perusteet kyseiselle vastustamiselle.

Oikeuksien käyttäminen

Kaikki käyttäjän oikeuksiin liittyvät pyynnöt voi lähettää omistajalle tässä asiakirjassa annettujen yhteystietojen kautta. Pyynnöt toteutetaan veloituksetta, ja omistaja ryhtyy niiden suhteen toimiin mahdollisimman pian, kuitenkin aina yhden kuukauden kuluessa.

Lisätietoja tietojen keräämisestä ja käsittelystä

Oikeudelliset toimet

Omistaja voi käyttää käyttäjän henkilötietoja lakisääteisiin tarkoituksiin tuomioistuimessa tai mahdollisiin oikeudellisiin toimiin johtavissa vaiheissa tämän sovelluksen tai siihen liittyvien palveluiden sopimattoman käytön seurauksena.

Käyttäjä ilmoittaa olevansa tietoinen, että omistaja voi joutua paljastamaan henkilötietoja viranomaisten niin vaatiessa.

Lisätietoja käyttäjän henkilötiedoista

Tämän tietosuojakäytännön sisältämien tietojen lisäksi tämä sovellus saattaa tarjota käyttäjälle lisätietoja sekä asiayhteyteen liittyviä tietoja, jotka koskevat tiettyjä palveluita tai henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä pyydettäessä.

Järjestelmän lokitiedostot ja ylläpito

Tämä sovellus ja mahdolliset kolmannen osapuolen palvelut saattavat kerätä toimintaa ja ylläpitoa varten tiedostoja, jotka tallentavat kanssakäymisen tämän sovelluksen kanssa (järjestelmän lokikirjat), ja käyttää tätä tarkoitusta varten muita henkilötietoja (kuten IP-osoite).

Tähän käytäntöön sisältymättömät tiedot

Lisätietoja henkilötietojen keräämisestä tai käsittelystä voi pyytää omistajalta milloin tahansa.

Miten “älä seuraa” -pyynnöt käsitellään

Tämä sovellus ei tue “älä seuraa” -pyyntöjä.

Saadaksesi tietää, tukeeko jokin sovelluksen käyttämä kolmannen osapuolen palvelu “älä seuraa” -pyyntöjä, lue kyseisen palvelun tietosuojakäytäntö.

Tämän tietosuojakäytännön muutokset

Omistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön milloin tahansa ilmoittamalla siitä käyttäjille tällä sivulla ja mahdollisesti tässä sovelluksessa ja/tai – sikäli kuin teknisesti ja laillisesti mahdollista – lähettämällä ilmoituksen käyttäjille omistajan käytettävissä olevien yhteystietojen kautta. Suosittelemme käymään tällä sivulla usein ja tarkistamaan alaosassa listatun viimeisimmän muokkauksen päivämäärän.

Mikäli muutoksilla on vaikutusta käyttäjän suostumuksen perusteella tehtävään käsittelyyn, omistaja pyytää käyttäjältä tarvittaessa uuden suostumuksen.

Lakisääteiset tiedot

Tämä tietosuojakäytäntö on laadittu useiden eri lakien säädösten perusteella, mukaan lukien

Tämä tietosuojakäytäntö koskee pelkästään tätä sovellusta, mikäli tässä asiakirjassa ei toisin mainita.

Viimeisin päivitys: 23. toukokuuta 2018

Lue blogiamme

Translyn blogia kirjoittavat omat kääntäjämme, sanaseppomme ja editoijamme. Me rakastamme sitä, mitä teemme.

Luota käännöksesi meidän käsiimme. Transly-käännöstoimisto tarjoaa nopeaa ja laadukasta palvelua.

OTA YHTEYTTÄ, HALUAISIMME KUULLA SINUSTA

Älä unohda lisätä sähköpostiosoitettasi ja tiedostojasi, ja muista lähettää viestisi. Me odotamme.