Konekääntämisen hallinta: kirjoita fiksusti, säästä paljon

Translation

Nykypäivän sisällön kyllästämässä maisemassa on tärkeää löytää keinoja pitää käännöskustannukset alhaalla. Käännöspalveluista maksettavaan hintaan voivat vaikuttaa esimerkiksi sanojen määrä, aikarajoitukset ja lokalisointiprosessit.

Konekääntämisen hyödyntäminen on mullistanut erityisesti teknisten asiakirjojen sekä tuotekuvausten kaltaisen verkkokauppasisällön kääntämisen, mikä tarjoaa merkittäviä kustannussäästöjä yrityksellesi.

Jotta käännetty teksti olisi täsmällistä, sujuvaa ja luettavaa, on erittäin tärkeää laatia konekäännöstä varten optimoitua sisältöä. Tässä oppaassa tarjoamme keskeisiä toimintamalleja tekstin hiomiseen, mikä takaa ensiluokkaisen käännöstuloksen.

Valitse lähdekieleksi englanti

Englannin valitseminen konekääntämisen lähdekieleksi tarjoaa monia etuja, erityisesti kun suunnitellaan kääntämistä useille kielille. Englannin kielellä, kansainvälisellä liikekielellä, on laajan tutkimuksen ja kehityksen ansiosta korkealaatuisia käännösmalleja.

Hyötyä saadaan myös suuresta määrästä kaksikielistä ja rinnakkaista harjoitusaineistoa, mikä lisää huomattavasti sen arvoa vakaiden käännösjärjestelmien kouluttamisessa. Lisäksi englanti toimii siltakielenä lukuisille kielipareille, mikä parantaa entisestään käännöksen tarkkuutta ja luotettavuutta.

Kiinnitä huomiota muotoiluun ja segmentointiin

Noudata tavanomaista muotoilua ja pyri olemaan laittamatta keskeisiä tietoja kuviin tai muihin kuin tekstielementteihin, koska konekäännös ei tällä hetkellä pysty havaitsemaan tällaiseen sisältöön upotettua tekstiä. Liiallinen lihavointi, kursivointi, alleviivaus tai muut tekstin tyylilliset muutokset voivat hämmentää konekäännösjärjestelmiä.

Välimerkit ovat toinen alue, jolla johdonmukaisuus on elintärkeää. Esimerkiksi lainausmerkkejä tulee käyttää yhdenmukaisesti. Ihmissilmä voi havaita välimerkkivirheet, mutta konekäännös on erittäin riippuvainen oikeista välimerkeistä lauseen rakenteen ja merkityksen määrittämisessä. Sen sijaan, että luot esimerkiksi luettelokohtia manuaalisesti, voit käyttää automaattisesti luotuja luettelokohtia.

Vältä rivinvaihtoja konekäännöksessä, jotta lähdetekstin eheys säilyy ja käännöksestä tulee varmasti oikea. Rivinvaihdot voivat häiritä lauserakennetta ja asiayhteyttä, mikä johtaa virheellisiin käännöksiin.

Vältä kirjoitusvirheitä

Tämä on erittäin oleellinen perussääntö. Yleensä konekäännin ei pysty kääntämään väärin kirjoitettua sanaa oikein. Tarkista siis aina tekstisi huolellisesti, ennen kuin syötät sen käännösohjelmaan.

Huomioi kansainvälistäminen

Kansainvälistäminen on prosessi, jossa sisältö suunnitellaan niin, että se soveltuu eri kulttuureille, kielille ja alueille. Kun laadit tekstiäsi, pidä mielessäsi maailmanlaajuinen yleisö ja vältä sisältöä, joka saattaa olla suunnattu vain tietylle alueelle tai kulttuurille.

Tekoälykäännös

Harkitse lisäksi sukupuolineutraalin kielen käyttöä. Tämä voi yksinkertaistaa kääntämistä ja estää mahdolliset väärät tulkinnat. Huomioi myös tekstin sävy, sillä monissa kielissä on sekä virallinen että epävirallinen vivahde.

Käytä kontrolloitua kieltä

Kontrolloitu kieli on kirjoittamismenetelmä, jossa käytetään yksinkertaistettua versiota kielestä, johon kuuluu rajoitettu kielioppi ja suppea sanasto. Se on tehokas väline selkeän ja ytimekkään sisällön luomiseen, jota konekäännösohjelmat voivat helposti tulkita.

Tämä menetelmä on erityisen hyödyllinen, kun laaditaan ohjesisältöä, jossa tarkkuus on ensiarvoisen tärkeää. Kontrolloitu kieli vähentää monitulkintaisuutta ja estää mahdolliset väärät tulkinnat.

Lisäksi se säästää resursseja virtaviivaistamalla käännösprosessia ja varmistaa myös, että sisältö on kognitiivisista häiriöistä kärsivien sekä monimutkaisen kielen kanssa kamppailevien henkilöiden saatavilla.

Muista, että kontrolloidun kielen käyttö ei välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Luovilla aloilla, kuten kirjallisuuden, taiteen tai markkinoinnin alalla, voi olla tarpeen käyttää joustavampaa kielellistä lähestymistapaa, joka sallii idiomaattisen ilmaisun ja tunnelatauksen.

Käytä termejä johdonmukaisesti ja luo sanasto

Kun kirjoitat sisältöä konekäännöstä varten, on tärkeää käyttää johdonmukaista terminologiaa. Konekääntäminen perustuu sanojen välisiin kaavoihin ja yhteyksiin käännösten luomiseksi, ja eri synonyymien tai muunnelmien käyttäminen samasta termistä voi häiritä tätä prosessia, mikä johtaa epäjohdonmukaisiin käännöksiin.

Kun määrität selkeät ja johdonmukaiset termit tietyille käsitteille ja käytät niitä samalla tavalla koko tekstissä, voit parantaa käännetyn tuotoksen tarkkuutta ja johdonmukaisuutta.

Käytä lyhenteitä ja akronyymejä varoen

Konekäännöksillä on usein vaikeuksia käsitellä lyhenteitä ja akronyymejä. Jos lyhenteellä ei ole virallista käännöstä, se kannattaa usein jättää alkuperäiseen muotoonsa. Käytä mieluiten koko nimeä tai anna koko nimi ja sen jälkeen lyhenne tai akronyymi suluissa, kun sitä käytetään ensimmäistä kertaa. Tämä voi auttaa käännösjärjestelmää ymmärtämään tekstiä paremmin.

Huomioi lauseiden pituus

Konekääntimillä voi olla myös vaikeuksia ymmärtää liian pitkiä tai monimutkaisia lauseita. Yleissääntönä kannattaa pyrkiä ilmaisemaan yksi ajatus lausetta kohden sekaannusten välttämiseksi. Liiallista konjunktioiden ja useiden lausekkeiden käyttöä on myös vältettävä mahdollisimman paljon. Toisaalta käännösohjelmalla ei välttämättä pystytä kääntämään tarkasti hyvin lyhyitä lauseita (noin seitsemän sanaa tai vähemmän), koska kontekstia ei ehkä ole riittävästi.

Vältä lauseiden kirjoittamista isoilla kirjaimilla

Kun kirjoitat kokonaisia lauseita, noudata hyväksyttyjä sääntöjä, jotka koskevat isojen ja pienten kirjainten käyttöä. Älä kirjoita lausetta kokonaan isoilla kirjaimilla. Konekääntäminen on epätarkempaa, kun käsiteltävä teksti on isoilla kirjaimilla kirjoitettua, ja se voi tuottaa omituisia ja tahattomia tuloksia. Siksi on tärkeää huolehtia asianmukaisista isoista ja pienistä kirjaimista, jotta voidaan varmistaa optimaalinen käännös.

Käytä kokonaisia sanoja erikoismerkkien tai symbolien sijasta

Käännösohjelman voi myös olla vaikea ymmärtää merkkejä tai symboleja, jotka eivät ole yleisiä kohdekielessä, joten niiden sijasta olisi käytettävä symbolia vastaavaa sanaa.

Joissakin kohdekielissä ei esimerkiksi välttämättä käytetä et-merkkiä (&), joten tarkempien käännöstulosten saamiseksi on käytettävä konjunktiota ”ja”.

Konekääntäminen

Käytä pronomineja selkeästi

Varmista, että on selvää, mihin pronomineilla viitataan, sillä epäselvät viittaukset voivat aiheuttaa sekaannusta.

Käytä aktiivia

Aktiivimuoto vähentää epämääräisyyttä ja moniselitteisyyttä, jotka molemmat ovat todellisia haasteita konekääntämiselle. Käyttämällä aktiivia parannat lähdetekstin selkeyttä ja johdonmukaisuutta, mikä tekee käännöksistä sujuvampia ja luotettavampia kohdekielellä.

Vältä kliseitä, puhekielisiä ilmaisuja ja kulttuuriviittauksia.

Vältä kliseitä, puhekielisiä ilmauksia ja kulttuuriviittauksia, sillä liian idiomaattinen sanojen käyttö voi johtaa virheellisiin käännöksiin ja/tai kansainvälisten käyttäjien hämmentymiseen.

Tällaista kieltä välttämällä voit varmistaa, että sisältösi pysyy kulttuurisesti neutraalina ja yleisesti ymmärrettävänä, mikä helpottaa tehokasta viestintää.

Reagoi ja sopeudu

Kieli kehittyy jatkuvasti, ja niin pitäisi myös konekääntämistä koskevan lähestymistavan muuttua. Tarkista ja päivitä käännösstrategiat säännöllisesti tarpeen mukaan.

Muista, että konekäännös ei välttämättä pysty täysin välittämään alkuperäisen tekstin vivahteita. Oikeiden odotusten asettaminen on siis erittäin tärkeää. Näiden ohjeiden avulla voit laatia sisältöä, joka on selkeämpää, luettavampaa ja yleisesti ymmärrettävää.

Katso myös

OTA YHTEYTTÄ, HALUAISIMME KUULLA SINUSTA

Älä unohda lisätä sähköpostiosoitettasi ja tiedostojasi, ja muista lähettää viestisi. Me odotamme.