Sopimusten kääntäminen – miksi pitäisi valita käännöstoimisto?

Sopimuksen kääntäminen on erittäin vastuullista. Käännösprosessissa menetetään usein paljon merkityksiä jopa yksinkertaisimmissa teksteissä, puhumattakaan monimutkaisista ja vaikealukuisista oikeudellisista asiakirjoista, kuten sopimuksista. Samaan aikaan pelissä on usein suuria summia sekä tärkeitä oikeuksia ja velvoitteita, jotka täyttyvät vain täsmällisellä ja selkeällä työllä. Siksi sopimuskäännösten palveluntarjoaja on valittava huolellisesti.

käännätä sopimus

Mistä voi tunnistaa huonon sopimuskäännöksen?

Sopimuksissa käytetty kieli, kuten lait yleensäkin, sisältää monenlaisia vivahteita, erityistermejä ja -ilmauksia sekä pitkäaikaisia perinteitä, jotka voivat vaihdella valtavasti eri kulttuurien ja kielten välillä. Se tekee sopimusten kääntämisestä vaikeaa myös henkilöille, jotka muutoin hallitsevat kyseiset kielet, ja johtaa usein seuraaviin yleisiin virheisiin.

Sopimuksissa tärkeintä on yleensä, että sisältö on selkeää ja yksiselitteistä kaikille osapuolille. Periaatetta mutkistaa usein kuitenkin se, että sopimusten laatiminen perustuu laajalti vakiintuneisiin, kaukana menneisyydessä muotoutuneisiin käytäntöihin. Siksi esimerkiksi englanninkielisissä sopimuksissa on runsaasti erittäin vanhanaikaisia tai tarpeettoman pitkiä ilmauksia, kuten in respect thereof, hereinbefore tai including but not limited to, joiden juuret ovat englantilaisen lainsäädännön pitkässä historiassa.

Miten sitten sellaisia ilmauksia, kuten “in respect thereof”, “hereinbefore” ja “including but not limited to”, voi kääntää sopimuksissa?

Kokemattomilla kääntäjillä on taipumus jäljitellä tällaisten vanhanaikaisten tai tarpeettomien ilmausten virallisuutta ja runsassanaisuutta käännöksissään, jolloin tekstistä tulee aina vain monimutkaisempi sisällön merkityksellisyyden kasvamatta. Minkä tahansa tekstityypin kanssa kääntäjän pätevyyttä mittaavia seikkoja ovat yksinkertaisuus, lyhyys ja selkeys. Monimutkaisimmatkin asiat on voitava ilmaista selkeästi ja ytimekkäästi. Monisanaisuus ja tarpeettomat toistot sen sijaan ovat selvä merkki “sanojen taakse piiloutumisesta”.

sopimusten kääntäminen

Sopimusten kääntäminen ja isot alkukirjaimet

Toinen yleinen virhe, jonka muutkin kuin asianajajat ovat varmaan huomanneet, on tarpeeton isojen kirjainten käyttö käännöksissä. Sekin tapa on omaksuttu englannin kielestä, jossa on joskus tavallista, että normaalia merkitystään tarkemmin tai eri tavalla määritelty yleinen sana saatetaan kirjoittaa isolla alkukirjaimella tekstin keskellä sen merkitystä korostamaan.

Sopimusten kääntäminen viroksi ja terminologia

Jostain syystä ihmiset, myös monet meistä täällä Virossa, ovat alkaneet uskoa, että jokainen sopimukseen kuuluva “tärkeä” sana on kirjoitettava isolla alkukirjaimella. Yleensä se on kuitenkin täysin tarpeetonta, tuottaa hankaluuksia johdonmukaisuuden kannalta, rikkoo kohdekielen kielioppisääntöjä ja on vältettävissä huomattavasti selkeämmillä ratkaisuilla, kuten kielitieteilijämme ja -suunnittelijamme ovat toistuvasti huomauttaneet1, 2.

Vähäiset virheet sopimuskäännöksissä

Edellä käsitellyt seikat eivät yleensä ole vakavia, sisällöllisiä virheitä (joita laadukkaassa sopimuskäännöksessä ei pitäisi olla), mutta ne tekevät monimutkaisesta tekstistä vieläkin haastavamman ja antavat viitteitä kääntäjän kokemattomuudesta sekä kyvyttömyydestä tai haluttomuudesta miettiä tarkkaan, mitä tekstissä oikeastaan sanotaan.

sopimuksen kääntäminen

Miksi sopimuskäännöksiin pitäisi valita käännöstoimisto?

Laatu on tärkeää kaikille käännöstoimistoille ja ehdottoman olennaista silloin, kun kyse on sopimuskäännöksistä. Selkeyden vuoksi kaiken on oltava sisällöltään täsmällistä, mutta myöskään kieliopin osalta selkeydessä ja tarkkuudessa ei pitäisi tehdä kompromisseja. Tärkeisiin asiakirjoihin liittyy usein myös muita erityisvaatimuksia, jotka vain järjestäytynyt asiantuntijaryhmä – käännöstoimisto – voi toteuttaa. Tässä ovat käännöstoimiston vahvuudet.

sopimuksen kääntäminen

1. Käännöstoimistolla on laaja kokemus.

Sopimusten kääntäminen on monille käännöstoimistoille rutiinityötä, niin myös meille. Transly-käännöstoimisto kääntää työ-, palvelu-, edustus-, myynti-, osto- ja vuokrasopimuksia sekä paljon muuta. Koulutetut, kokeneet kääntäjämme tuntevat sekä sopimuskielen että lakiasioiden maailman perinpohjaisesti.

Kääntäjä on sitoutunut projektiisi.

Juuri laajalla kokemuksellaan kääntäjä osaa löytää oikeat termit, pohtia tekstin tarkkaa merkitystä huolellisesti, miettiä, voisiko jonkin asian ilmaista selkeämmin ja havaita virheitä ja epäjohdonmukaisuuksia lähdetekstissä. Kaikki tämä auttaa asiakasta muunkin kuin pelkän käännöksen kanssa.

2. Käännöstoimistossa jokainen sopimuskäännös syntyy useiden asiantuntijoiden yhteistyöllä.

Käännöstoimisto ei tarkoita pelkkää kääntäjää. Kun käännyt käännöstoimiston puoleen, projektipäällikkö määrittää ensin käännöstarpeesi ja soveltuvimman kääntäjän. Sitten kääntäjä kääntää tekstisi, ja editoija yleensä tarkistaa käännöksen (lisätietoja editoiduista käännöksistä saat täältä). Tarvittaessa prosessissa voi olla mukana myös muita asiantuntijoita. Voit siis olla varma siitä, että kaikki on otettu huomioon ja että inhimillisten virheiden riski, joka voi sopimusten kohdalla tulla erittäin kalliiksi, on mahdollisimman pieni.

Laatutakuu

Käännöstoimistolle ominainen tiimityö on siis pohjimmiltaan laadunvarmistusta. Kukaan meistä ei voi olla mestari kaikessa, ja joskus me kaikki teemme virheitä jopa omalla erikoisalallamme, mutta jakamalla monimutkaisen ja monitahoisen työn eri osiot asiantuntijoille ja tarkistamalla toisten työt, voimme saavuttaa huomattavasti parempia tuloksia.

3. Käännöstoimisto kääntää sopimukset käännösohjelmiston avulla.

Nykyään yksikään uskottava käännöstoimisto ei pärjäisi ilman käännösohjelmistoja. Käännösohjelmisto nopeuttaa ja tehostaa kääntäjien työtä ja varmistaa, että terminologia ja tekstin rakenne on johdonmukaista ja että käännökset valmistuvat ajoissa. Myös Transly-käännöstoimisto käyttää käännösohjelmistoja asiakkaiden hyödyksi antamalla alennusta käännösteksteissä toistuvista segmenteistä. Mahdolliset tulevat sopimuskäännökset, kuten muutokset ja liitteet, ovat sinulle halvempia, jos ne sisältävät aiemmin käännettyjä osia.

4. Käännöstoimisto säilyttää luottamuksellisuuden.

Kun käytät käännöstoimiston palveluita, voit luottaa siihen, että tekstejäsi käsittelevät ammattilaiset. Transly-käännöstoimisto takaa, että sopimukset ja muut käännösmateriaalit eivät koskaan päädy luvattomiin käsiin. Työntekijöillämme on sopimukseen perustuva velvollisuus pitää asiakkaiden tiedot luottamuksellisina. Erityistapauksissa olemme myös valmiit allekirjoittamaan salassapitosopimuksen.

5. Käännöstoimisto tarjoaa myös lisäpalveluja.

Kuten edellä mainittiin, käännöstoimistoissa ei työskentele pelkästään kääntäjiä. Sen vuoksi tarjolla on usein myös muita palveluja käännösten lisäksi. Esimerkiksi Transly-käännöstoimisto tarjoaa sopimuskäännösten editointia ja käännöksen laadun arviointia.

Jos tarvitset sertifioidun käännöksen, senkin saat meiltä. Sinun tarvitsee vain toimittaa alkuperäinen asiakirja Translylle. Sitten me annamme sille käännöstoimiston sertifioinnin. Jos käännös edellyttää notaarin tai auktorisoidun kääntäjän vahvistusta, me hoidamme asian notaarin tai auktorisoidun kääntäjän kautta. Sertifioitujen käännösten osalta kannattaa aina varmistaa, millaisen sertifioinnin asiakirjan vastaanottaja hyväksyy.

Nopeita ja luotettavia sopimuskäännöksiä!

Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on muita erityisiä toiveita. Lähetä meille kysely, niin teemme kaiken voitavamme auttaaksemme sinua.

Suositukset

1Mäekivi, Helika. 2012. Kas Ostja, Müüja ja Leping või ostja, müüja ja leping?https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/oiguskeel_helika_19_12_loplik.pdf 2Reinsalu, Riina. 2016. Lepingukeel. Tartu: Keelehooldekeskus. http://engine.koduleht.net/templates/keelehooldekeskus/files/mdl_files.php/leping_17.indd.pdf

OTA YHTEYTTÄ, HALUAISIMME KUULLA SINUSTA

Älä unohda lisätä sähköpostiosoitettasi ja tiedostojasi, ja muista lähettää viestisi. Me odotamme.