fbpx
Käännöskielet
Valikko

Venäjän kielen käännös

Maailman kahdeksanneksi puhutuimpana kielenä äidinkielenä kieltä puhuvien määrässä mitattuna (noin 150 miljoonaa!), venäjä on ollut tärkeä kieli käännösmaailmassa jo hyvin pitkään.

Venäjän kielen käännös

Miksi kääntää venäjäksi?

Kuten edellä mainittiin, maailmanlaajuiset venäjänkieliset markkinat ovat valtavat. Venäjällä asuvien 140 miljoonan puhujan lisäksi kieltä puhutaan laajalti suuressa osassa Itä-Eurooppaa, missä se usein vieläkin toimii yleiskielenä. Esimerkiksi Virossa ja Latviassa venäjänkielisiä on lähes 30 % väestöstä. Tämä ei sisällä syntyperäisiä asukkaita, jotka puhuvat kyseistä kieltä myös erittäin sujuvasti. Luvut ovat vieläkin suurempia EU:n ulkopuolisissa Itä-Euroopan maissa, kuten Ukrainassa, Moldovassa ja Valko-Venäjällä. Suuria venäläisyhteisöjä löytyy myös ympäri maailmaa, esimerkiksi Israelista, Saksasta, Yhdysvalloista, Kanadasta ja Australiasta.

Transly Käännöstoimistolla venäjänkieliset käännökset ovat yksi kaikkein edullisimmista käännöspalveluistamme. Kääntämällä tekstisi venäjäksi voit huomattavasti laajentaa tuotteesi tai palvelusi kohdeyleisöä. Kyseessä on kertaluonteinen investointi, joka tuo venäjänkielisiä asiakkaita monien vuosien ajan. Siksi myyntiaineistojen, verkkosivuston, lehdistötiedotteiden tai tuoteluetteloiden kääntäminen venäjäksi on aina kannattavaa.

Kuinka vahva venäjän kielen vaikutus on?

Venäjä kuuluu indoeurooppalaisten kielten perheeseenja on virallinen kieli Venäjällä, Valko-Venäjällä, Kazakstanissa, Kirgisiassa ja monissa pienemmissä maissa. Kaikkiaan maailmassa on 260 miljoonaa venäjän kielen puhujaa, joista 150 miljoonaa puhuu sitä äidinkielenään. Venäjä on maailman kahdeksanneksi puhutuin kieli. Suuren puhujamääränsä vuoksi, ja hämmentävästä kieliopista ja monimutkaisista kyrillisistä aakkosista huolimatta, venäjä on myös yksi Yhdistyneiden kansakuntien kuudesta virallisesta kielestä.

Venäjän kielen vaikutuksella on myös kulttuurinen ulottuvuus, sillä venäjän kieleen liittyy merkittävä ja rikas kirjallinen perintö. Pushkinin, Dostojevskin, Tolstoin, Nabokovin, Tšehovin, Yeseninin, Gogolin, Pelevinin, Majakovskin ja monen muun kaltaiset suuren luokan kirjailijat ovat antaneet maailmalle paljon venäjän kielellä.

Mikä tekee venäjän kielestä mielenkiintoisen?

Venäjä on hyvin rikas kieli. Itse asiassa se on niin rikas, että se sisältää monia sanoja, joilla ei ole suoraa vastinetta muissa kielissä. Yksi tällainen sana on esimerkiksi “тоска“, joka usein löyhästi käännetään “melankoliaksi”, vaikka venäjänkieliset ovat olleet jokseenkin eri mieltä tämän käännöksen kanssa. Vladimir Nabokov on sanonut seuraavaa sanasta “тоска”: “Syvimmillään ja tuskallisimmillaan se on suuren henkisen ahdistuksen tunne, usein ilman mitään erityistä syytä. Jos ei liikuta aivan yhtä makaaberilla tasolla, on se sielun sameaa särkyä, kaipuuta ilman mitään kaivattavaa, sairasta kaihoa, epämääräistä levottomuutta, henkistä kärsimystä, ikävöintiä. Tietyissä tapauksissa voi olla kyse halusta jotakuta tai jotain erityistä kohtaan, nostalgiasta, sydänsuruista. Alimmalla tasolla se vastaa ikävystymistä, tylsyyttä.”

Toinen tällainen sana on “бытие“, joka yleisesti mutta riittämättömästi käännetään “olemiseksi”. “бытие”-sanan todellinen merkitys on kuitenkin lähempänä hypertietoista olemassaoloa, objektiivista ja analyyttistä olemisen tunnetta, elämän rikkautta olemassaolon kautta. Lopuksi, tämä kolmas esimerkki on erityisen mielenkiintoinen: “переподвыподверт” sisältää yhteensä neljä etuliitettä, joista yksi jopa toistetaan, nimittäin пере-под-вы-под-верт. Tämä itseensä viittaava sana tarkoittaa jonkin tekemistä monimutkaisella tai käsittämättömällä tavalla. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä monista venäjänkielisistä sanoista, jotka tarvitsevat lisäselvennystä käännöksessä. Siksi venäjän kielen kääntäjän työ pitää sisällään suuren vastuun.

Mikä erottaa parhaat venäjän kielen kääntäjät muista?

Venäjä on monimutkainen kieli. Venäjä esimerkiksi mahdollistaa täysin uusien sanojen muodostamisen suffikseja, eli päätteitä käyttäen. Näillä tilapäisillä sanoilla puhuja kykenee ilmaisemaan tunteitaan käsiteltävää kohdetta tai aihetta koskien. Lisäksi puhuja voi venäjäksi muuttaa lauseen merkitystä muuttamalla sanajärjestystä. Näin ollen parhaille venäjän kielen kääntäjille on ominaista erityisen vahva kielitaju sekä huomion kiinnittäminen yksityiskohtiin ja kielen vivahteisiin.

Tarkkuus, huolellisuus, perusteellisuus ja mahtavat viestintätaidot erottavat parhaat kääntäjät pelkästään erittäin hyvistä. Käännöstoimistomme toimii vain kaikista parhaiden venäjän kielen kääntäjien kanssa, jotka aina ajallaan toimittavat sujuvia ja terminologialtaan paikkansapitäviä venäjän käännöksiä, joissa otetaan huomioon venäjän kielen vivahteet.

Mitä on otettava huomioon venäjänkielistä käännöstä tilattaessa?

Ennen venäjänkielisen käännöksen tilaamista kannattaa tarkistaa täyttyvätkö tietyt kriteerit, sillä tämä auttaa varmistamaan, tarjoaako mahdollinen käännöskumppani laadukasta käännöspalvelua ja takaa sen, että olet tyytyväinen valmiiseen käännökseen.

Meidän käännöstoimistomme täyttää aina seuraavat ehdot:

  • Tekstisi kääntää kääntäjä, jolle kohdekieli on äidinkieli.
  • Teknisen tekstin kääntäjä tuntee kyseisen aihealueen tai on valmis perehtymään siihen tarpeen mukaan.
  • Tekstin kääntää kokenut kääntäjä, joka ei pelkästään käännä sanoja mahdollisimman tarkasti, vaan pyrkii myös välittämään tekstin sävyn tai pitämään tyylin neutraalina siten, että käännös olisi miellyttävää luettavaa.
  • Oli kyseessä sitten sopimus tai lakiteksti, lääketieteellinen tai muu teksti, kääntäjä tuntee aina olevansa vastuussa työstään ja pyrkii välittämään merkityksen virheettömästi.
  • Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa – otamme huomioon heidän tyylilliset mieltymyksensä, terminologiset käytännöt ja käännöksen käyttötarkoituksen, jotta voimme toimittaa käännöksen, joka vastaa heidän odotuksiaan.
  • Pääsääntöisesti venäjänkieliset käännöksemme editoidaan aina.
  • Tarjoamme vakituisille asiakkaille alennusta toistuvien käännössegmenttien pohjalta.
  • Toimitamme käännöksesi ajallaan.

Copywriting venäjänkielellä ja venäjänkielisen tekstin editointi – mitä on otettava huomioon?

Sen lisäksi, että tuotamme sisältöä viroksi, englanniksi ja suomeksi, tarjoamme myös sisällöntuotantoa venäjäksi.
Myös editoimme ja oikoluemme venäjänkielisiä tekstejä – tämän tekee aina venäjää äidinkielenään puhuva editoija.
Palveluvalikoimamme sisältää myös viron- ja suomenkielisten tekstien muokkausta venäjäksi.
Muokkaus ei ole pelkästään kääntämistä, vaan pitää sisällään myös tekstin muokkaamista venäläiseen kulttuuri- ja kielimaisemaan soveltuvaksi.
Yleensä tämä tarkoittaa tekstin joidenkin osien kirjoittamista uudelleen, mutta tarvittaessa myös ehdotuksia väriteeman, symbolien, jne. vaihtamisesta.
Taitavat venäjää äidinkielenään puhuvat copywriterimme muokkaavat esimerkiksi mainosviestejä, toimintakehotuksia ja käsitteellisiä tekstejä.

Miten venäjänkielisen käännöksen hinta määräytyy?

Venäjän kielen käännöspalkkiomme alkaa 0,07 eurosta sanaa kohden. Lopullinen hinta riippuu tarkasta kieliparista, käännettävän tekstin aiheesta, halutusta toimitusajasta, tiedostomuodosta, jne. Kanta-asiakkaille tarjoamme alennusta käännettävissä teksteissä esiintyvistä toistoista.

PYYDÄ TARJOUS.
SAAT VASTAUKSEN JO KAHDEN TUNNIN SISÄLLÄ!!

TRANSLY KÄÄNNÖSTOIMISTON BLOGI

Translyn blogia kirjoittavat omat kääntäjämme, sanaseppomme ja editoijamme. Me rakastamme sitä, mitä teemme.

MITÄ ASIAKKAAMME SANOVAT TRANSLYSTA

Hyvät käännökset voivat viedä yrityksesi uudelle tasolle. Me tiedämme miten.

Olimme järjestämässä valtavaa tapahtumaa, Tallinn Truck Show’ta, ja tilasimme Translylta lehdistötiedotteen kirjoittamisen, editoinnin ja jakelupalvelun sekä muutamia käännöksiä. Olimme todella tyytyväisiä Transly-käännöstoimiston ammattimaiseen asenteeseen, nopeuteen sekä saavutettuihin tuloksiin. Translyn erinomaisen työn ansiosta lehdistötiedotteemme julkaistiin käytännössä katsoen kaikissa viron- ja venäjänkielisissä mediaportaaleissa. 100-prosenttinen suositus!

Forest Steel

Tarvitsimme käännöstoimistoa verkkokauppamme kääntämiseen suomeksi ja pallottelimme monen toimijan välillä. Lopulta päädyimme Transly-käännöstoimistoon ja olemme olleet todella tyytyväisiä päätöksemme. Verkkokaupan käännösprojekti oli melko suuri, ja aina silloin tällöin löysimme lisää pätkiä, jotka olimme unohtaneet lähettää käännettäväksi. Siitä huolimatta ja Translyn tiimin joustavuuden takia tehtävä saatiin aina valmiiksi nopeasti, ja koko käännösprosessi sujui huomattavasti joutuisammin kuin olimme osanneet odottaa...

Punktid.ee

Lähetimme Transly-käännöstoimistolle käännöstarjouksen, sillä tarvitsimme laadukkaita ja kieliopillisesti tarkkoja käännöksiä kansainväliseen Erasmus-projektiimme. Pidimme välittömästi saamastamme nopeasta vastauksesta, ja tarjottu hinta tuntui sopivammalta kuin muut saamamme tarjoukset. Käännös tehtiin asianmukaisesti, ja kaikki toiveemme ja kommenttimme otettiin huomioon. Lisäksi tekstin alkuperäinen asettelu oli säilytetty, ja meiltä ei veloitettu...

Käännöstoimiston asiakaspalaute: Tallinna Tehnikaülikool
ttu.ee

OTA YHTEYTTÄ, HALUAISIMME KUULLA SINUSTA

Älä unohda lisätä sähköpostiosoitettasi ja tiedostojasi, ja muista lähettää viestisi. Me odotamme.